เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี คณะทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกที่มีวิธีปฏิบัติดี และได้รับเกียตริจาก ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH