เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

ร่วมงาน 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  พร้อมด้วย นางปาริชาติ ก้านสั้นเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวศิริพรรณ จงดี เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมงานวันปิยมหาราช เพื่อวางพวงมาลา ถวายความเคารพ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการวิจัยทางการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal)

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการวิจัยทางการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ด้วยรุปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 (ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร คือผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอม ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและทำแบบทดสอบหลังการอบรมแล้วเท่านั้น)

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH