Thursday, 30 November 2023

news

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมเพื่อพิจารณาการขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (เพิ่มเติม)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3