เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวธรา เศรษฐี นักจิตวิทยาโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวธรา เศรษฐี นักจิตวิทยาโรงเรียน ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณลานโดมหน้าห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2565 และประชุมเสวนาสภากาแฟ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และ หารือข้อราชการที่สำคัญ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการเนินงาน และวิทยากร ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและรับทราบแนวทางการดำเนินงาน การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 28  มีนาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 11 -2565 และการประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 11 -2565 และเป็นประธานการประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนางานการศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกันจุ

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวิเชียร บำรุงมา อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกันจุ ข้าราชการบำนาญ ในสังกัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอบึงสามพัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ในนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบุคคลซึ่งอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวของข้าราชครูในสังกัด ณ วัดเนินเสรีวราราม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา โดยมี โดยมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่และโรงเรียนบ้านราหุล เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับการสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวัน และการพัฒนาโภชนาการให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุม หนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH