Sunday, 21 April 2024

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ครั้งที่ 1/2565

29 Mar 2022
วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการเนินงาน และวิทยากร ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

22 Mar 2022
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการ
    • 1
    • 2