Sunday, 21 April 2024

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 Jul 2023
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน ถวายธูปเทียนแพ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 ร่วมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”

25 Jul 2023
          //  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายพิชิตชัย อนนท์ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมี ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สัง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเด็กนักเรียนที่กลับเข้าระบบการศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษาซ้ำจนกว่าจะจบการศึกษาภาคบังคับ

21 Jul 2023
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (คณะกรรมการติดตาม ฯ ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเด็กนักเรียนที่กลับเข้าระบบการศึกษา ของโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี และโรงเรียนบ้านด่านไทรสาม
    • 1
    • 2