Sunday, 21 April 2024

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฏร์วิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

09 Jan 2023
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฏร์วิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านเนินพัฒนา โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบกระบวนการของโรงเรียนจิตศึ

โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดเพชรบูรณ์

09 Jan 2023
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มอบหมา
    • 1
    • 2