เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานนะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานนะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ทอดผ้าป่ามหากุศล อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วม ทอดผ้าป่ามหากุศล อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 114 เตียง หรือ อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล  ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประธานกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายบริหารสถานศึกษา)

วันอังคารที่ 11 มกราคม  เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายบริหารสถานศึกษา) พร้อมด้วย นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) และนายสงัด สอนสาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู เป็นกรรมการ โดยมี นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกรวด เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

การติดตามผลการดำเนินงานแบบบูรณาการและการใช้เงินงบประมาณจัดสรรเงินกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางจุฑารัตน์ เนียมถนอม นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแบบบูรณาการและการใช้เงินงบประมาณจัดสรรเงินกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565      โดยมี นายสากล พิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รับการติดตามผลการดำเนินงาน ฯ การจัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิต เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าสวาย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์

          // เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหนองไผ่ และองค์การบริการส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH