Sunday, 21 April 2024

พิธีลงนามข้อตกลง ( MOU ) ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการจัดทำ MOU ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษากับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09 Feb 2023
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง ( MOU ) ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการจัดทำ MOU ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษากับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ปร
    • 1
    • 2