Sunday, 21 April 2024

ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา       

22 Dec 2022
ด้วยอำเภอบึงสามพัน นำโดย นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา  0๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศาลาไตรรัตนบรรพต วัดบรรพตาราม ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ

ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และค่าปรับปรุงซ่อมแซอมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 Dec 2022
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และค่าปรับปรุงซ่อมแซอมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 1 หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณรุ่ง ค่าปรับปรุงซ่อมแซอมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 1 งาน