Sunday, 21 April 2024

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระกฐิน ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

19 Oct 2022
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระกฐิน ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่าน ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

การเสวนาในหัวข้อ “การจัดองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ธรรมาภิบาล” โดย ชุมชนคนรักษ์สหกรณ์ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอบึงสามพัน

19 Oct 2022
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด การเสวนาในหัวข้อ “การจัดองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ธรรมาภิบาล” โดยมี รอง ผอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการบำนาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนา “การจัดองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ธรรมาภิบาล” ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่กา

การมอบหมายภารกิจในการรับผู้แทนพระองค์  ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

17 Oct 2022
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการมอบหมายภารกิจในการรับผู้แทนพระองค์  ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยมี ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์เ
    • 1
    • 2