Wednesday, 22 May 2024

การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

10 May 2022
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

09 May 2022
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้