Sunday, 21 April 2024

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี

25 Nov 2021
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางบูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเ