เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการวิจัยทางการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal)

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการวิจัยทางการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ด้วยรุปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 (ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร คือผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอม ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและทำแบบทดสอบหลังการอบรมแล้วเท่านั้น)

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH