เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ โดยมี  นางสาวชลธิชา ทองหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 /2564 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH