เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 )โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา  โดยมี นางฐิรชญามหาสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา  รับการตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) และมีคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตอำเภอศรีเทพร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา  อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH