เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยมี นายวัฒนกร บัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) รับการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 /2564 การจัดกิจกรรมการเรียนการในชั้นเรียน ( On site ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับปฐมวัยนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ( Hybrid )  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)  อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH