เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
APPF_web_En
previous arrow
next arrow
Shadow

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์

          // เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหนองไผ่ และองค์การบริการส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH