เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

กิจกรรมมุทิตาจิตลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานกิจกรรมมุทิตาจิตลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มอำนวยการ โดยมี ชมรมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH