เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH