เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางบูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH