เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมออนไลน์การสร้างความเข้าใจระบบประเมินวิทยฐานะ ( DPA )

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายประชา จงเรียน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์การสร้างความเข้าใจระบบประเมินวิทยฐานะ ( DPA ) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH