เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
APPF_web_En
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานนะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานนะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH