เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบึงสามพัน ครั้งที่ 5 / 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบึงสามพัน ครั้งที่ 5 / 2564 โดยมี นายบูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (กำกับดูแล เขตอำเภอบึงสามพัน) ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญ และแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19 ) ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH