เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. ) จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบ หารือข้อราชการที่สำคัญ  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH