เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตตรวจราชการที่17 เพื่อร่วมถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี นายสุชนวิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทิวลิป ร้านแคนา คาเฟ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH