Friday, 9 June 2023

การประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 3/2564

30 Jun 2021
64

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 3 /2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3