bannerPBN3-1
bannerPBN3-2
bannerPBN3-3
previous arrow
next arrow
Shadow

นิเทศ ติดตาม และชี้แจงทำความเข้าใจกับวิทยาการคำนวณระดับอนุบาล ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. เวลา 09.30 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม และชี้แจงทำความเข้าใจกับวิทยาการคำนวณระดับอนุบาล โดยมีโรงเรียนแกนนำ13โรงเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี และศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง เข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการจัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment