Thursday, 30 November 2023

โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

22 Nov 2022
174

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย จำนวน 50 คน เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนโคกรังน้อย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์