Monday, 15 July 2024

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 Jun 2024
27

            // วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น. นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อิทธินันท์ ยายอด รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย  นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รุ่นที่ 3 โดยมี นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //