Thursday, 20 June 2024

โครงการการจัดตั้งสภานักเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2566  

26 Jul 2023
143

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา  ทัศมี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   มอบหมายให้ นายธรัตพนธ์  วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดตั้งสภานักเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โดยมี ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและประธานสภานักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ จำนวน  22 ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม  สรุปผลการเลือกตั้ง เด็กชายศักรพงศ์  สระแก้ว  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว  ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3