Monday, 15 July 2024

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเด็กนักเรียนที่กลับเข้าระบบการศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษาซ้ำจนกว่าจะจบการศึกษาภาคบังคับ

21 Jul 2023
83

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (คณะกรรมการติดตาม ฯ ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเด็กนักเรียนที่กลับเข้าระบบการศึกษา ของโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี และโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกจากระบบการศึกษาซ้ำจนกว่าจะจบการศึกษาภาคบังคับ

คนเพชรบูรณ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง