Friday, 9 June 2023

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

19 May 2023
11

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด ฯ ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าแดง และโรงเรียนบ้านท่าสวาย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566