รับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง                  นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

10 Mar 2023
25
หนังสือราชการ-เรื่องรับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลชำนาญการพิเศษ