Sunday, 21 April 2024

พิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2566-2570 ) และมอบรางวัล ชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

03 Mar 2023
148

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้ารับมอบโล่รางวัล ชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมนี้ ได้รับชมนิทรรศการองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม และแสดง/ สาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ฯ