ประชุมให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

07 Mar 2023
21

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเขตตรวจราชการที่ 17 ในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 โดยมี นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย เป็นประธาน นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นกรรมการ และนายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก