Thursday, 20 June 2024

นักกีฬาวูซูของจังหวัดเพชรบูรณ์ (นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี) เข้าพบ ท่าน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

27 Mar 2023
142

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้โอวาทและให้กำลังใจ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ กีฬาวูซูของจังหวัดเพชรบูรณ์ (นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี) นำโดย นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผู้อำนวยบริหารสถานศึกษานักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาวูซู เข้ารับโอวาทและกำลังใจจากท่าน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”