Thursday, 30 November 2023

ต้อนรับรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

16 Nov 2022
126

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นำโดย ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากกศึกษาดูงานมาพัฒนา สำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3