Thursday, 20 June 2024

คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

07 Jun 2023
87

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.วิทยา ทัศมี ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยประเมินเล่มผลงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เขต 3และประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินเล่มผลงานสูงสุด ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3