Sunday, 21 April 2024

การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 (PA) รุ่นที่ 2

12 Jan 2023
150

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 (PA) รุ่นที่ 2 จากทีมวิทยากร PA Support Team PBN 3  โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูฝ่ายวิชาการหรือครูฝ่ายบุคคล อำเภอศรีเทพ เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์