เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การอบรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะวิทยากร คณะทำงาน โดยมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามภารกิจและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH