Thursday, 20 June 2024

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ปฏิทินใหม่)

10 Jan 2023
292
2.1-หนังสือ-131-2566-ถึง-ผอ.ร.ร.-แจ้งปฏิทินย้ายฯ-ใหม่

2-สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-หนังสือ-สพฐ.-110-2566

2-สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-คำชี้แจงสำหรับผู้ส่งคำ

2-สิ่งที่ส่งมาด้วย-3-บัญชีงบหน้า

2-สิ่งที่ส่งมาด้วย-4-บันทึกยินยอมขอย้ายสับเ