Tuesday, 21 May 2024

การประชุมเพื่อพิจารณาการขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

07 Aug 2023
105

          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวศิริพรรณ จงดี นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมสีชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1