เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนในเขตอำเภอบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เข้าร่วมการประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 และมอบโล่รางวัลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 RT ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอบึงสามพัน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและการบริหารงาน ร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH