Tuesday, 16 July 2024

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 2

18 Jun 2024
25

                // วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ( ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ) นางปัทมา พุทธแสน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วม เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //