เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
APPF_web_En
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมสามัญประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมสามัญประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการที่สำคัญ และรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีทีผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาพลวง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH