Thursday, 30 November 2023

การประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา ของโรงเรียนบ้านภูน้ำหยดไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ปีการศึกษา 2566  ครั้งที่ 1/2566

10 Mar 2023
96

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา ของโรงเรียนบ้านภูน้ำหยดไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ปีการศึกษา 2566  ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการครู และบุคลากร สังกัด อบต. ภูน้ำหยด เข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรโรงเรียนบ้านภูน้ำหยด ก่อนถ่ายโอนภารกิจ ของโรงเรียนบ้านภูน้ำหยดไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ปีการศึกษา 2566 และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์