Monday, 15 July 2024

การประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

07 Jun 2023
90

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายวาทิต มีสนุ่น ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ และ ดร.วิทยา ทัศมี อนุกรรมการและเลขานุการ ( ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3