Friday, 9 June 2023

การประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 4/2566

23 May 2023
16

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายวาทิต มีสนุ่น ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ และ ดร.วิทยา ทัศมี อนุกรรมการและเลขานุการ ( ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3