Wednesday, 22 May 2024

การประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 2/2566

28 Mar 2023
139

วันอังคาร 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายวาทิต มีสนุ่น ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ และ ดร.วิทยา ทัศมี อนุกรรมการและเลขานุการ ( ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3