เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา( ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ) ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา( ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสรรหา เข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ ฯ ผู้แทนของภาครัฐ ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH